Dobitnici nagrade „Anđelka Milić“ 2017

koju dodeljuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM).

O ncover photo youtubeagradi

Nagrada “Andelka Milić” je ustanovljena sa ciljem osnaživanja feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih i relevantnih istraživanja, kao i njihove kreativne upotrebe i primene u svim oblastima društvenog života u Srbiji. Osnovna namera osnivača je, s jedne strane, prepoznavanje vrednosti ovog znanja i feministički orijentisanih kreativnih poduhvata, te širenje poruke o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja, i prevazilaženja mizoginije i rodnih stereotipa, a s druge strane, jačanje modernizacijskih i transformativnih procesa u srpskom društvu. Ovom nagradom osnivač, SEFEM, želi da prepozna i označi vrednosti koje su u društvenom i intelektualnom životu Srbije ne samo skrajnute, već i obesmišljene, izvrnute ruglu i opasno ugrožene. Istovremeno, ovom nagradom SEFEM želi da podrži kontinuitet i istorijsko pamćenje, koji su neophodan element jačanja rodne ravnopravnosti, kao i transformacije hijerarhija zasnovanih na patrijarhalnim privilegijama i prevazidjenim rodnim konstruktima.

Nagrada je ustanovljena 2016. godine pod imenom “Andelka Milić”, jer je SEFEM time želeo da oda priznanje i da trajno očuva uspomenu na naučno delo, naučni doprinos i feministički aktivizam Andjelke Milić (1942-2014), koja je bila i prva predsednica SEFEMa.

Ove godine je žiri u sastavu: prof. dr Biljana Dojčinović (Filološki fakultet, Beograd), Dr Marina Hjuson, naučna savetnica (Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd); i prof. dr Dragica Vujadinović (Pravni fakultet, Beograd) doneo jednoglasnu odluku o dobitnicima, po sledećim kategorijama:

  1. Za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti društvenih i humanističkih nauka koji je objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini (2016), a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji, nagrada se dodeljuje:

Dr Lilijani Čičkarić, Institut društvenih nauka, Beograd
Dr Stanislavi Barać, Institut za književnost i umetnost, Beograd

  1. Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja) nagrada se dodeljuje:

Prof. dr  Fuadi Stanković, bivša rektorka Univerziteta u Novom Sadu

Dr Slobodanki Peković, Institut za književnost i umetnost u Beogradu

  1. Za uvodjenje i/ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta nagrada se dodeljuje:

Dr Zorici Mrševič, Institut društvenih nauka u Beogradu

Timu: Aleksandra Vladisavljević i Sanja Nikolin

  1. Za kreativni poduhvat iz svih područja stvaralaštva koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije i istraživanja, kao i kritičkih studija maskuliniteta i na originalan i komunikativan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti, nagrada se dodeljuje:

“Dah teatru” iz Beograda

Projektu “FEMIX” iz Beograda

Svečano uručivanje nagrada će se obaviti u utorak, 28. Februara 2017.godine, na Filozofskom fakultetu u Beogradu (sala 108 na prvom spratu), sa početkom u 18 časova.  Ulaz je slobodan.

Comments

comments

Bookmark the permalink.

Leave a Reply