Lilijana Čičkarić (2016) Žene i politika iz rodne perspektive

ŽENE I POLITIKA IZ RODNE PERSPEKTIVE U knjizi se između ostalog razmatraju sledeće teme: kakve su razlike koje žene unose u politiku? kakva je percepcija i recepcija žena u politici od strane javnosti? koji faktori pogoduju većoj zastupljenosti žena u procesima političkog odlučivanja? šta se podrazumeva pod specifično ženskim interesima? da li je veće prisustvo […]