Workshop: FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE – 25 November 2017

Organisers: SEFEM, Journal SOCIOLOGIJA, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES and PERFORM Helvetas Swiss Intercooperation. Agenda  Abstracts and CVs Thank all participants! Event to remember! Plenty of good energy, interesting and dynamic discussion! Hope see you soon!  

Workshop – FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE

Институт друштвених наука у сарадњи са Секцијом за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета Српског социолошког друштва организује у суботу 25. новембра 2017. године у 9 сати радионицу под називом: FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE. Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ) је у сарадњи […]