Photo Gallery – Workshop: FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE – 25 November 2017

pwerform workshop

This gallery contains 21 photos.

Organisers: SEFEM, Journal SOCIOLOGIJA, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES and PERFORM Helvetas Swiss Intercooperation. Agenda  Abstracts and CVs Thank all participants! Event to remember! Plenty of good energy, interesting and dynamic discussion! Hope see you soon!   Više

Workshop – FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE

feminizam 3

Институт друштвених наука у сарадњи са Секцијом за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета Српског социолошког друштва организује у суботу 25. новембра 2017. године у 9 сати радионицу под називом: FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE. Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ) је у сарадњи са угледним часописом Социологија покренула иницијтиву за објављивање тематског броја (1/2018) под називом: Feminism, Knowledge Production and Sociol Chonge: Critical Perspectives from the Semiperiphery of Europe. Прихваћено је 30 апстраката. Основна идеја радионице је да омогући размену идеја и комуникацију ауторима/кама који су послали апстракте,… Više