Projekat SeFem-a – PRIZNANJE ZA ZNANJE

Pic ZL

Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Sociološkog društva Srbije, u saradnji sa Sociološkim udruženjem Srbije i Crne Gore i Grupom za rodne strudije i istraživanja  Instituta društvenih nauka, pokreće istraživački projekat o društvenom i profesionalnom položaju naučnica u Srbiji. Osnovna pretpostavka od koje se polazi je da su naučnice, kao i žene u drugim profesijama, izložene rodnoj diskriminaciji, da su njihovi doprinosi nedovoljno i neadekvatno vrednovani, da nemaju razvijene mreže podrške, te da problemima sa kojima se suočavaju pristupaju na neosvešćen način, podrazumevajući da se radi o njihovim individualnim problemima, a ne o sistematskoj patrijarhalnoj matrici, koja je… Više