Zorica Mršević – Nasilje i mi – Mediji o nasilju nad ženama (2019)

Nasilje i mi – mediji o nasilju nad ženama У овој монографији презентована је анализа медијског извештавања о насиљу над женама. Ауторка у својој анализи истиче друштвену одговорност, улогу и важност медија у информисању и едукацији јавности, као и у превенцији посматраног типа криминалитета. Овај рад се сврстава не само у област комуниколошких, већ и […]