Marina Blagojević Hjuson – KULTURA ZABORAVLJANJA ILI ZABRANJENO ZNANJE? – Politika 18.10.2017.

dr Marina Hugson

“Politika”,18.10.2017. Marina Blagojević Hjuson, sociološkinja, naučna savetnica u IKSI  KULTURA ZABORAVLJANJA ILI ZABRANJENO ZNANJE? Taman odlučim da budem post-feministkinja, jer ima toliko toga što želim da radim, a nije nužno vezano za feminizam, kada me turobna svakidašnjica Srbije isprovocira i vrati na “borilište”. Pa dobro, neko i ovde mora da bude feministkinja, ne može tako lako da se preskoči taj razred u školi civilizacije. Dakle, lekcija broj jedan, najjednostavnije, feminizam nije pokret protiv muškaraca, već pokret za prava žena. Seksizam je isto zlo kao što je to i rasizam. I tako, dalje i tako dalje… Ali, dokle sve ovo treba… Više

Održan Seminar o zloupotrebi oružja i rodno zasnovanog nasilja  u organizaciji Centra za istraživanje javnih politika  

2007foto_medija_centar

Rodna ravnopravnost NASILJE POSTAJE OSNOV MUŠKOG IDENTITETA * Biološke razlike ne treba da nas hijerarhizuju, već jednostavno moramo da razmišljamo iznad tih razlika da bismo živeli u društvu u kome svi, bez obzira na razlike, imamo jednaka prava * Tokom krize u koju smo duboko uronili, i rodni identiteti se destabilizuju, usled čega se razvija sklonost ka nasilju. O povezanosti oružja i rodno zasnovanog nasilja, o femicidu i mizoginiji te o krizi maskuliniteta slušali su predstavnici/ce državnih organa, nevladinih organizacija koje se bave ljudskim i ljudskim ženskim pravima, kao i medija, na dvodnevnom seminaru koji se održao na Srebrnom jezeru… Više