Inicijativa SEFEM-a za formiranje Multidisciplinarnog centra za istraživanje rodnosti

SEFEM INICIJATIVA ZA FORMIRANJE Multidisciplinarnog centra za istraživanje rodnosti Univerzitet u Beogradu (Multidisciplinary Center for Gender Research University of Belgrade) Prethodne i postojeće inicijative Pre dvadeset i pet godina na Beogradskom univerzitetu, Filozofskom fakultetu, pokrenut je prvi akademski kurs iz oblasti ženskih studija u post-socijalističkim državama (Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi). Kurs pod nazivom “Polnost […]