Основана мрежа за истраживање рода и политике у Југоисточној Европи (GenPolSEE)- 2-3 новембар 2022

Gender and Politics Research Network in South-East Europe (GenPolSEE) је истраживачка мрежа која ће се првенствено бавити проучавањем рода и политичке репрезентације из феминистичке перспективе у региону Балкана и  Југоисточне Европе. Мрежа је посвећена размени знања и истраживачког искуства, промоцији феминистичке методологије и повезивању с међународном експертизом, мрежама и платформама које подржавају теоријска и емпиријска истраживања иновативног и трансформативног карактера.

Тематски, мрежа је фокусирана на три истраживачке целине: род и репрезентација (критични актери, друштвени покрети, интерсекционалност), род и институције (парламенти, политичке партије, јавне управе, институционални механизми за родну равноправност) и род и јавне политике (инклузивност, одговорност, уродњавање).

Оснивачки састанак мреже одржан је 2. и 3. новембра 2022. године у организацији Института друштвених наука и Института за филозофију и друштвену теорију у Београду, уз подршку Фондације Хајнрих Бел. Радни језик мреже је енглески. Програм скупа може се преузети на овом линку.

Comments

comments

Leave a Reply