Organizacija

Lilijana Cickaric

Predsednica:

dr Lilijana Čičkarić

Naučna savetnica

Institut društvenih nauka, Beograd

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Potpredsednica:

dr Marina Blagojević Hjuson (Hughson)

Naučna savetnica

                  Institut za sociološka i kriminološka  istraživanja, Beograd

 

Ana Pajvancic

Koordinatorka za članstvo:

dr Ana Pajvančić Cizelj

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Leave a Reply