Organizacija

Marina

Predsednica:

dr Marina Blagojević Hjuson (Hughson)

Naučna savetnica

Institut za sociološka i kriminološka istraživanja, Beograd

Lilijana Cickaric

Potpredsednica:

dr Lilijana Čičkarić

Naučna savetnica

Upravnica Centra za sociološka i antropološka israživanja

Institut društvenih nauka, Beograd

 

Ana Pajvancic

Koordinatorka za članstvo:

dr Ana Pajvančić Ćizelj

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Leave a Reply