Organizacija

 

Predsednica:

 dr Lilijana Čičkarić

Naučna savetnica

Institut društvenih nauka, Beograd

 

 

Potpredsednica:

dr Marina Blagojević Hughson

Naučna savetnica

                  Institut za sociološka i kriminološka  istraživanja, Beograd

 

Ana Pajvancic

Koordinatorka za članstvo:

dr Ana Pajvančić Cizelj

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Leave a Reply