Lilijana Čičkarić (2016) Žene i politika iz rodne perspektive

NS Mace 2

Cilj istraživanja je bio da se prikažu mogućnosti i prepreke ušešća žena u formalnoj politici, zatim analizira način i vrste zastupanja političkih interesa žena, odnosno odgovor državnih i društvenih institucija na potrebu žena da podjednako participiraju i budu predstavljene u procesima rukovođenja i odlučivanja.

Autorka je nastojala da odgovori na sledeća pitanja: koji se rezultati mogu očekivati povećanjem broja žena u politici? kakva je percepcija i recepcija žena u politici od strane javnosti? šta se podrazumeva pod specifično ženskim interesima? da li je veće prisustvo žena u procesu donošenja odluka garancija reprezentacije ženskih interesa? da li žene imaju moć unutar političkih stranaka? da li su kvote glavni mehanizam koji garantuje veće učešće žena u politici?

Knjiga se može preuzeti za čitanje  ovde

Comments

comments

Bookmark the permalink.

Leave a Reply