Poziv za prijavljivanje na konkurs za nagradu Anđelka Milić otvoren do 10. februara 2020.

Poziv za prijavljivanje kandidatkinja i kandidata za nagradu Anđelka Milić 2020

koju dodeljuje

Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM)

Nagrada “Anđelka Milić” je ustanovljena 2016. godine i dodeljuje se za doprinos u prethodnoj godini ili izuzetno, za dugogodišnji rad i doprinos u osnaživanju feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih i relevantnih istraživanja, kao i kreativne upotrebe i primene feminističkog znanja i iskustva u svim oblastima društvenog života u Srbiji.

Osnovna namera osnivača (SEFEM) je širenje poruke o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja, prevazilaženja mizoginije i rodnih stereotipa, kao i jačanje modernizacijskih i transformativnih procesa u srpskom društvu. Ovom nagradom SEFEM želi da prepozna i označi vrednosti koje su u društvenom i intelektualnom životu Srbije ne samo skrajnute, već i obesmišljene, izvrnute ruglu i opasno ugrožene. Istovremeno, ovom nagradom SEFEM želi da podrži kontinuitet i istorijsko pamćenje, koji su neophodan element jačanja rodne ravnopravnosti i ženskog pokreta, pa i transformacije hijerarhija zasnovanih na patrijarhalnim privilegijama i prevazidjenim rodnim konstruktima.

Nagrada je ustanovljena pod imenom “Anđelka Milić”, jer SEFEM time želi da oda priznanje i trajno očuva uspomenu na naučno delo, doprinos i feministički aktivizam prof.

dr Anđelke Milić (1942-2014), koja je bila i prva predsednica SEFEM-a.

Nagrada se dodeljuje u 5 komplementarnih kategorija:

– Za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti društvenih i humanističkih nauka (uključujući studije kulture) i nauke o umetnosti, koji je objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini (2019), u zemlji i/ili inostranstvu, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji. Nagradjene autorke i autori moraju biti državljani Republike Srbije.

– Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja). Laureati mogu biti naučne, akademske i institucije kulture, mehanizmi za rodnu ravnopravnost, NVO, medjunarodne organizacije, sa sedištem u Republici Srbiji, kao i istaknuti pojedinci i pojedinke (novinari i novinarke, političari i političarke, aktivisti i aktivistkinje, itd.).

– Za uvodjenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta. Laureati mogu biti pojedinke i pojedinci državljani Srbije koji se nalaze na mestima odlučivanja (donosioci odluka), a koji su svojim konkretnim aktivnostima i zalaganjem doprineli da se feministička istraživanja i znanje pretoče u konkretne inovativne i uspešne promene u praksi neke konkretne institucije, organizacije, ili lokalne zajednice na teritoriji Republike Srbije.

– Za kreativni poduhvat iz svih područja stvaralaštva koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije i istraživanja, kao i kritičkih studija maskuliniteta i na originalan i komunikativan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti. Laureat može biti pojedinac/pojedinka, kreativni tim ili organizcaija/institucija iz Republike Srbije.

– Za izuzetan ili životni dorinos koji su pojedinci ili pojedinke ostvarile u stvaranju znanja iz oblasti rodnih studija i njegove primene u ženskom pokretu, kao i afirimaciji politika rodne ravnopravnosti u Srbiji.

Predlozi se dostavljaju na e-mail adresu:   NagradaAM@yahoo.com

Predlog treba da sadrži:

– Ime i prezime predlagača/predlagačice i kontakte

– Naznaku za koju kategoriju se konkuriše (žiri zadržava pravo da promeni predloženu   kategoriju)

– Ime i prezime kandidatkinje/kandidata, grupe ili organizacije/institucije koji se kandiduju   i kontakte

– Naziv autorskog dela

– Dostavljen po jedan primerak autorskog dela – u protivnom se predlog neće razmatrati

– Kratko obrazloženje

– Kratku biografiju kandidata/kinje, ili kratak istorijat grupe, organizacije, institucije.

Ohrabruju se autorke i autori da se i sami prijavljuju za nagrade, kako bi se umanjili efekti marginalizacije, nevidljivosti i nerazumevanja kojima je feminističko stvaralaštvo (naučno i umetničko) u celini često izloženo.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE JE 10. FEBRUAR 2020. godine

Članice ovogodišnjeg žirija su: dr Lilijana Čičkarić (predsednica), prof. dr Marijana Pajvančić i prof. strukovnih studija dr Tatjana Đurić Kuzmanović.

Svečana dodela nagrade je predvidjena za 29. februar 2020. godine u Aeroklubu u Beogradu.

Lilijana Čičkarić

Predsednica SEFEM-a

Comments

comments

Leave a Reply