Nagrada Anđelka Milić 2022 – prof. dr Dubravka Đurić, Fakultet za medije i komuniakcije, Univerzitet Singidunum

Teorijski, pesnički i aktivistički staž prof. dr Dubravke Đurić traje već nekoliko decenija i u svakom svom aspektu posvećen je emancipaciji čitavog društva i oslobađanju od patrijarhalnog konteksta u kom se odvija. Kao amerikanistkinja, teoretičarka poezije, pesnikinja, performerka, urednica istorijski važnog časopisa ProFemina,  osnivačica i stub pesničke škole AŽIN-a, Dubravka Đurić ide ka tome da otvori još jedan prozor u svet i stvori nova kreativna rešenja i onda kada to izgleda nemoguće.  Njena ukupna delatnost duboko je politična, vođena svešću o društvu u kom živimo i odgovornošću za sadašnjost koju stvaramo. To je ne samo obimno životno delo, već i stalna životna borba s patrijarhalnim normama.

Prof. dr Dubravka Đurić (Dubrovnik, 1961), diplomirala je i magistrirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktorirala je na Katedri za engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Redovna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum. Bavi se teorijom medija i teorijom književnosti, posebno je zanimaju feminističke teorije popularne kulture i poezije, kao i eksperimentalna poezija. Piše i izvodi poeziju (performance poetry). Predavala je u Centru za ženske studije i komunikacije u Beogradu. Jedna je od osnivačica i zamenica glavne urednice ProFemine časopisa za žensku književnost i kulturu (1994-2011). Osnivačica je Ažinove škole poezije i teorije (1997-2007). Bila je članica projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine  i članica redakcije elektronskog naučnog časopisa Knjiženstvo. Od 2015. godine predsednica je Serbian Association for Anglo-American Studies. Od 2021. članica je uredništva zagrebačkog časopisa za feminističku teoriju, Treća.

Comments

comments

Leave a Reply