Nagrada Anđelka Milić 2021 – Dragana Mladenović – Zbirka pesama Femicid i druge pesme (Kulturni centar Novog Sada, 2020)

Dragana Mladenović je nakon osam zbirki poezije za odrasle, koje su sve u tematskom smislu predstavljale pesničko reagovanje na društvene nepravde i politike nasilja i zločina (socijalnog, ekonomskog, pravnog, ratnog, rodnog), napisala zbirku koja je u celini posvećena ženskom iskustvu i zasnovana na feminističkoj epistemologiji. Femicid i druge pesme predstavljaju dekonstrukciju patrijarhalnog nasilja izvršenu feminističkom kritičkom analizom diskursa, koja je pak ostvarena sredstvima poezije i pesničkog jezika. Pesnikinja je kroz zbirku istražila i pokazala kako sam jezik (javnosti, medija, pravnih normi, usmenih pesama, naučnih dokumenata) deluje kao jedno od osnovnih sredstava potčinjavanja žena. Koristeći u građenju pesama svoje uobičajene (neoavangardne ) poetičke postupke, ali i jednostavna sredstva poput ironije, Dragana Mladenović je u ovoj zbirci problem femicida u kontekstu sistema patrijarhata predstavila na izrazito komunikativan način, pa zbirka u isto vreme proizvodi i užitak u tekstu i nelagodu zbog konteksta.

Dragane Mladenović je rođena 1977. godine u Frankenbergu. Živi u Pančevu, a radi u Beogradu. Pre zbirke Femicid i druge pesme, objavila je jedanaest zbirki poezije, osam za odrasle i tri za decu; objavila je i adolescentski roman Sve što (ni)sam želela. Najviše zbirki objavila je u izdanju Fabrike knjiga (Tvornica, Rodbina, Omot spisa, Magda, Slova ljubve) i one predstavljaju dosledan niz i jedinstvenu celinu kao izrazito društveno angažovana pesnička dela. Njeni radovi su objavljeni u svim značajnim antologijama srpskog pesništva,  a zbirke pesama su prevođene na nemački, švedski, italijanski, engleski, francuski, grčki, mađarski i slovenački jezik. Dobitnica je nekoliko nagrada za svoje  stvaralaštvo.

Draganine pesme možete pročitati na adresama

https://astronaut.ba/poezija/dragana-mladenovic-savrsena/?fbclid=IwAR2IjPM7SkbW1-hS3YBw9Z_BbNEcnDhFBAOtOPQPb7PU92M7R2xdeaCR8Ts

https://strane.ba/dragana-mladenovic-femicid-i-druge-pesme-izbor/?fbclid=IwAR3mS2U3F_RfdW7EhfDZZIMhhWvxLiZHXZpoT4GTC2axOm7hefbzYN7P3kM

Comments

comments

Leave a Reply