Nagrada Anđelka Milić 2021 – dr Miroslava Lukić Krstanović, dr Lada Stevanović i dr Mladena Prelić – Pojekat „Položaj naučnica u društvu i na tržištu rada u Srbiji” (Etnografski Institut SANU 2019-2020)

Projekat „Položaj naučnica u društvu i na tržištu rada u Srbiji“  doprineo je značajno skretanju pažnje javnosti na ovu nezaobilaznu i veoma važnu temu. Aktivnosti na projektu trajale su tokom 2019. i 2020. godine. Prvi je bio  seminar, održan u novembru 2019., kojim je rukovodila dr Lada Stevanović, pod nazivom Naučnice za naučnice, i koji je bio namenjen polaznicama doktorskih studija kao podsticaj i pomoć kako u izboru tema, tako i u istraživanjima koja nemaju uvek podršku dominantnih humanističkih i društvenih paradigmi, kao što su feminističke studije. Od 11. do 13. februara 2020. organizovana je naučna konferencija pod nazivom Naučnice u društvu. Cilj je bio skretanje pažnje na krucijalne probleme s kojima se naučnice suočavaju, u percepciji i vrednovanju njihovih doprinosa u nauci i društvu, uspostavljanje naučne podloge koja može da pomogne u rešavanju problema, kao i podsticanje što većeg povezivanja naučnica i njihove međusobne saradnje. Kao krajnji ishod projekta štampan je Zbornik radova Naučnice u društvu, koji sadrži blizu četrdeset radova i u celini predstavlja značajan doprinos produkciji savremenog feminističkog znanja i kroz dvostruku, sinhronijsku i dijahronijsku perspektivu osvetljava kako položaj nauke i naučnica u društvu, tako i mesto i značaj feminističkih pristupa i metodologija u (humanističkim) naukama i disciplinama.

Dr Miroslаvа Lukić Krstаnović je osnovne i postdiplomske studije etnologije i аntropologije zаvršilа je nа Odeljenju zа etnologiju i аntropologiju Filozofskog fаkultetа u Beogrаdu. Od 1982. godine zаposlenа je u Etnogrаfskom institutu Srpske аkаdemije nаukа i umetnosti u Beogrаdu. Dobitnicа je dve nаgrаde “Borivoje Drobnjаković” iz oblаsti etnologije.

Dr Mlаdenа Prelić (1961), viša nаučna sаrаdnica. Diplomirаlа je (1988), mаgistrirаlа (1993) i doktorirаlа (2004) nа Odeljenju zа etnologiju i аntropologiju Filozofskog fаkultetа Univerziteta u Beogrаdu. Od decembrа 1991. do dаnаs zаposlenа je u Etnogrаfskom institutu SANU. Bаvi se problemimа etničkog identitetа i etničkih mаnjinа.

Dr Lada Stevanović je rođena 1974. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi za klasične nauke, a doktorirala u Ljublјani na Institutum Studiorum Humanitatis sa temom »Smeh na pogrebu: antički grčki pogrebni rituali u rodnoj i antropološkoj perspektivi«. U istraživanjima kombinuje savremene antropološke teme i teme iz istorijske antropologije, sa posebnim osvrtom na rodnu perspektivu i preispitivanje konstrukcije rodnih identiteta kroz sinhroniju i dijahroniju.

Comments

comments

Leave a Reply