Nagradа Anđelka Milić 2021 – Vesna Nikolić-Ristanović, redovna profesorka Beogradskog univerziteta i aktivistkinja

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je kao naučnica, istraživačica, pravnica feminističke orijentacije i aktivistkinja, svojim četiri decenije dugim naučno-istraživačkim i aktivističkim radom dala značajan doprinos reformama zakonodavnog okvira i izgradnji institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama u Srbiji, unapređenju položaja žrtava kriminaliteta, razvoju službi za pomoć žrtvama, uključivanju feminističke teorije i metodologije i teme nasilja nas ženama u univerzitetsko obrazovanje u Srbiji, kao i razvoju nekonfliktnog društva. Svojim radom dala je neprocenjiv doprinos osnaživanju feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih istraživanja, koja su poslužila kao osnov za zalaganja za značajne društvene promene usmerene na unapređenje rodne ravnopravnosti, poboljšanje položaja žena, unapređenje pravne zaštite žrtava kriminaliteta, posebno žena žrtava nasilja, ali i na širu primenu feminističkog znanja i iskustva u svim drugim oblastima društvenog života u Srbiji. Svojim aktivističkim radom, Vesna je dala neprocenjiv  doprinos razvoju i širenju ženskog pokreta u Srbiji.

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je redovna profesorka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i  dugogodišnja direktorka a sada članica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije (VDS). U periodu od 1979. do 2004. godine bila je zaposlena u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, a potom kao profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na Beogradskom univerzitetu. Od 2004. do 2012 je bila članica Saveta Vlade Republike Srbije za rodnu ravnopravnost, a tokom 2009-2010. bila je savetnica za rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom Zaštitnika građana Republike Srbije. Počasna je članica Svetskog viktimološkog društva i aktivna članica Evropske akademije nauka i umetnosti. U periodu 2011-2013. bila je predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju.

Comments

comments

Leave a Reply