Nagrada Anđelka Milić 2020 – Iva Nenić, Guslarke i sviračice na tradicionalnim instrumentima, Beograd, CLIO 2019.

U knjizi Guslarke i sviračice na tradicionalnim instrumentima Iva Nenić spaja svoja dosadašnja interesovanja i istraživanja, koja se kreću kroz ukrštanja etnomuzikologije, savremenih teorija ideologije, performativnosti, roda, identiteta i razlike, uvek propuštanih kroz sočiva studija kulture. Knjiga je plod njenih višegodišnjih istraživanja istorijskih i tekućih praksi ženskog sviranja „muških“ instrumenata, ali i teorijski pokušaj da se naturalizuje teorija interpelacije u kontekstu činova „transgresije zvukom“, i razume kako muziciranje može da za žene predstavlja gest izmicanja iz nametnutih stega rodnih uloga. Posvećenost temi žena, koje su u istoriji i danas preuzimale identitete koji se u stereotipnim prikazima ne smatraju ženskim identitetima, i posebno to propuštajući kroz muziku, kao izvođačku praksu i kao određeni umetničko-životni etos, Iva Nenić je načinila značajan proboj ne samo u oblasti studija roda, već i u šire postavljenom teorijskom i istorijskom razmatranju položaja žena u Srbiji i na Balkanu.

Iva Nenić je završila osnovne studijedoktorirala na Odseku za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu (2015), a na Interdisciplinarnim studijama teorije umetnosti i medija beogradskog Univerziteta umetnosti završila je magistarske studije.  Na programu osnovnih i master studija etnomuzikologije FMU u Beogradu je uvela kurseve u kojima se obrađuju osnove teorije roda i feminističke teorije (Rod, telo i seksualnost u muzici). Predavanja po pozivu održala je na univerzitetima u Austriji, Velikoj Britaniji, Japanu i Italiji. Zalaže se za primenjene i kolaborativne forme bavljenja naukom i stoga njen rad podrazumeva i procese saradnje sa različitim ženskim društvenim grupama, pojedinkama i kolektivima, pružanje podrške i osmišljavanje strukturnih rešenja problema sa kojima se suočavaju žene u domenu kreativnog rada.

Comments

comments

Leave a Reply