DOBITNICE NAGRADE ANĐELKA MILIĆ 2019

Čast nam je i zadovoljstvo što možemo da objavimo da je žiri za dodelu nagrade ANĐELKA MILIĆ u sastavu, mr Svetlana Janković, dr Ana Kolarić i dr Lilijana Čičkarić doneo sledeću odluku:

1. Za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti društvenih i humanističkih nauka, koji je objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini (2018), a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji, nagradjuju se

Dr IVANA PANTELIĆ, Institut za savremenu istoriju, Beograd
za knjigu

Uspon i pad prve drugarice Jugoslavije. Beograd. Službeni glasnik. 2018.

Knjiga predstavlja prvu sistematsku analizu načina na koji se, pre svega, u srpskoj, ali i u jugoslovenskoj javnosti, konstruisala i konstituisala slika Jovanke Broz, supruge Josipa Broza Tita. Monografija ukazuje na sve probleme s kojima se suočavalo jugoslovensko društvo u procesu emancipacije i modernizacije. Analiza odnosa javnosti prema „prvoj drugarici” posebno je značajna za razumevanje problema predstavljanja i reprezentovanja žena u javnom prostoru u socijalističkoj Jugoslaviji, kao što je podjednako značajna i za razumevanje identične problematike u periodu repatrijarhalizacije srpskog društva, koji nastupa sa raspadom Jugoslavije i redefinisanjem Srbije kao nacionalne države.

Dr ŽARKA SVIRČEV, Institut za književnost i umetnost, Beograd
za knjigu

Avangardistkinje. Ogledi o srpskoj (ženskoj) avangardnoj književnosti. Beograd. Fondacija Stanislav Vinaver. Institut za književnost i umetnost. 2018.

Monografija je rezultat novijih istraživanja autorke, koja se intenzivno bavi feministički orijentisanim proučavanjem ženskog autorstva u srpskoj književnosti. Metodologiju svoje studije autorka je postavila vrlo smelo, tako što je ukrstila dominantnu sliku srpske avangarde u domaćim književnoistoriografskim studijama, koja negira postojanje avangardne ženske književnosti, sa izvornom situacijom uočenom pažljivim čitanjem avangardne periodike i ukupne književne produkcije (pred)avangardnog razdoblja. Zahvaljujući tome, Žarka Svirčev je postavila tezu o postojanju avangardistkinja i o njihovom inicijalnom mestu u konstituisanju srpske avangarde i argumentovano je razvijala i dokazala u svojoj monografiji.

2. Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja)

Prof. dr DRAGICA VUJADINOVIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Ovom nagradom se prepoznaje i posebno pohvaljuje rad i kontinuirano zalaganje profesorke Vujadinović na uvodjenju rodne perspektive u studije na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Tokom 2018. godine sa timom saradnica i saradnikom (prof. dr Ivana Kristić, prof. dr Ljubinka Kovačević i prof. dr Tanasije Mladenović) profesorka Vujadinović je pripremila i osmislila Nacrt Akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za period od 2019-2021. godine. Ovaj predlog predviđa niz mera za unapređenje kurikuluma, položaja žena u nauci i upravljačkim strukturama na fakultetu, kao i mere koje regulišu pitanja rodno zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja. Pored navedenog, predlog ima za cilj i uspostavljanje specijalizovanog master i doktorskog programa Rod i pravo.

3. Za uvodjenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta

DRAGANA PETROVIĆ, aktivistkinja

Dragana Petrović se posvetila osnivanju institucija i mehanizama za rodnu ravnopravnost, ne dopuštajući da taj elemenat demokratizacije ostane zanemaren, u senci drugih reformi države i njenih institucija. Koristeći svoje celokupno znanje, političko iskustvo, odličnu reputaciju i pozicioniranost u međunarodnim organizacijama, korak po korak, prvo na lokalnom nivou u opštinama i gradovima Srbije, a kasnije i na nacionalnom nivou, uspela je da inicira osnivanje prvih komisija i drugih tela za rodnu ravnopravnost. Izmedju ostalog bila je savetnica u Upravi za rodnu ravnopravnost; članica Komiteta za jednakost muškaraca i žena Saveta Evrope i učestvovala je u izradi prvog i drugog NAP-a za primenu Rezolucije SB UN 1325 Žene, mir i bezbednost, oba puta kao nezavisna ekspertkinja u radnoj grupi Vlade.

4. Za kreativni poduhvat iz svih područja stvaralaštva koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije i istraživanja, kao i kritičkih studija maskuliniteta i na originalan i komunikativan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti

OLGA DIMITRIJEVIĆ, dramska spisateljica

Za dramu “Kako je dobro videti te opet” i “Radnici umiru pevajući”, dobila je nagrade Sterijinog pozorja (2011, 2014). Bila je i kourednica knjige „Među nama – neispričane priče gej i lezbejskih života“ (2014). Sa dramaturškinjom Majom Pelević boravila u Severnoj Koreji na pripremi drame “Sloboda je najskuplja kapitalistička reč”. Komad “Moja ti “(Atelje 212), za koji je između ostalog nagrađena, bavi se problemom starosne, ideološke i seksualne, te rodne diskriminacije. Protagonistkinje su starice, neke od njih partizanke, komunistkinje, lezbejke, majke, svakako žene koje su u doba liberalnog kapitalizma prinuđene na borbu sa najrazličitijim muškim kulturnim rodnim normativima i primerima ideološke degradacije vrednosti za koje su se ove žene ceo život borile. Tretiranje tema rodne diskriminacije u dramskim tekstovima je hrabar poduhvat koji doprinosi osnaživanju feminističke perspektive i predstavlja pravi primer kreativne upotrebe feminističkog znanja.

5. Za izuzetan ili životni dorinos koji su pojedinci ili pojedinke ostvarile u stvaranju znanja iz oblasti rodnih studija i njegove primene u ženskom pokretu, kao i afirimaciji politika rodne ravnopravnosti u Srbiji

Prof. dr MARIJANA PAJVANČIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, u penziji

Svoju ekspertizu iz oblasti ustavnog, parlamentarnog i izbornog prava, kao i iz oblasti Ustavnosudske zaštite ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, višegodišnje predavačko i naučno iskustvo pretočila je u praktičan ekspertski i aktivistički rad na konkretnim zakonskim rešenjima, odlukama i propisima kao što su institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom niovu, Model zakona o rodnoj ravnopravnosti, izrada ustavnih rešenja o zaštiti ljudskih i manjinskih prava, izgradnja antidiskriminacionog zakonodavstva. Dobitnica je nagrade Izvršnog veća AP Vojvodine za ravnopravnost polova i baklje koju dodeljuje Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Danska za aktivnosti na postizanju realizacije trećeg Milenijumskog cilja – doprinos razvoju ravnopravnosti polova u oblasti nauke.

Prof. dr TATJANA ĐURIĆ KUZMANOVIĆ, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Tatjana Đurić Kuzmanović je specijalizirala feminističku razvojnu ekonomiju na Institutu društvenih studija u Hagu. Njeni istraživački interesi u oblasti ženskih i rodnih studija uključuju i rodno budžetiranje, rodne aspekte globalizacije, porodičnog preduzetništva i korporativne društvene odgovornosti. Poslednjih godina bavi se istraživanjem rodnih pristrastnosti u malim porodičnim firmama i ekonomskog nasilja nad ženama u razdoblju postsocijalističke transformacije Srbije. Kao rodna ekonomska ekspertkinja učestvovala je u Ženskom sudu – feministički pristup pravdi, Timu za izradu Nacionalnog plana akcije za žene za Srbiju, urodnjavanju više sektorksih planskih dokumenta (SPDs) u okviru projekata UNDP i UN WOMEN. Dobitnica je priznanja AP Vojvodine u oblasti ravnopravnosti polova 2014. godine.

Svim dobitnicama čestitamo i želimo sve najbolje u daljem radu.

Iskreno se zahvaljujemo organizaciji UN WOMEN za Srbiju, koja je pokrovitelj ovogodišnje dodele nagrade ANDJELKA MILIĆ.

Pozivamo sve članice SEFEM-a, prethodne dobitnice i dobitnike i članice žirija da prisustvuju svečanoj dodeli nagrade i druženju uz koktel u prijatnom ambijentu AEROKLUB-a u Beogradu, Uzun Mirkova 4/II, u četvrtak 28. februara u 18 sati.

Lilijana Čičkarić
Predsednica SEFEM-a

Comments

comments

Leave a Reply