Dobitnici nagrade “Anđelka Milić” 2018

Ove godine nagrada se dodeljuje po treći put i to u pet kategorija. Žiri u sastavu: predsednica dr Lilijana Čičkarić, naučna savetnica (Institut društvenih nauka) i članice dr Zorica Mršević, naučna savetnica (Institut društvenih nauka) i dr Stanislava Barać, naučna saradnica (Institut za književnost i umetnost), jednoglasno je doneo odluku da budu nagrađene sledeće kandidatkinje i kandidati:

  1. dr ANA KOLARIĆ, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti humanističkih nauka, koji je objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini (2017), u zemlji i/ili inostranstvu, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji – za knjigu – ROD, MODERNOST I EMANCIPACIJA: UREDNIČKE POLITIKE U ČASOPISIMA “ŽENA” (1911-1914) i “THE FREEWOMAN” (1911-1912), Beograd, Fabrika knjiga.

  1. dr SONJA AVLIJAŠ, istraživačica u Centru za interdisciplinarnu evaluaciju javnih politika (LIEPP) na Univerzitetu Sciences Po u Parizu

za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti društvenih nauka, koji je objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini (2017), u zemlji i/ili inostranstvu, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji – za knjigu – ŽENE I RAD: KA POLITIČKOJ EKONOMIJI TRANZICIJE, Novi Sad, Akademska knjiga.

  1. mr NADEŽDA SATARIĆ, predsednica Upravnog odbora udruženja “Snaga prijateljstva”- Amity iz Beograda

za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja).

  1. Potpukovnica mr SVETLANA JANKOVIĆ, Institut za strategijska istraživanja pri Ministarstvu odbrane Republike Srbije

za uvođenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta.

  1. INICIJATIVA ZA PRAVA OSOBA SA MENTALNIM INVALIDITETOM (MDRI-S) iz Beograda

za uvođenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta – za aktivnosti i publikaciju  OVDE I ZIDOVI IMAJU UŠI, 2017.

  1. DRAGOSLAVA BARZUT, spisateljica, feministkinja i aktivistkinja za LGBTTQA i ženska prava

za kreativni poduhvat iz svih područja stvaralaštva koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije i istraživanja, kao i kritičkih studija maskuliniteta i na originalan i komunikativan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti – za roman PAPIRNE DISKO KUGLE, Beograd, Redbox, 2017.

  1. Dr NEVENA PETRUŠIĆ, redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

za izuzetan ili životni dorinos, u stvaranju znanja iz oblasti rodnih studija i njegove primene u ženskom pokretu, kao i  afirmaciji politika rodne ravnopravnosti u Srbiji.

ČESTITAMO SVIM LAUREATIMA I ŽELIMO JOŠ MNOGO USPEHA U DALJEM RADU.

Čestitamo i žiriju na konstruktivnom pristupu u donošenju odluka.

Beograd, 24. februar 2018. god.

Lilijana Čičkarić, predsednica SEFEM-a

Marina Hughson, potpredsednica SEFEM-a

One Reply to “Dobitnici nagrade “Anđelka Milić” 2018”

  1. […] Čestitamo dobitnici nagrade, kao i dobitnicama nagrade u drugim kategorijama. Više o SEFEM-u i dobitnicama nagrade možete pročitati ovde. […]

Leave a Reply