ПРАВИЛНИК О НАГРАДИ “АНЂЕЛКА МИЛИЋ”

На основу члана 33 Статута Српског социолошког друштва (ССД), Сeкција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ), која дела у оквиру  ССД  доноси:

 ПРАВИЛНИК О НАГРАДИ “АНЂЕЛКА МИЛИЋ”

 Преамбула

 Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ),  која дела у оквиру Српског социолошког друштва (ССД),  у жељи  да трајно очува успомену на научно дело, научни допринос и феминистички активизам Анђелке Милић (1942-2014) установљује награду „Анђелка Милић“.  С обзром на специфичност поља  на које се односи ова награда, као и на  чињеницу да феминизам представља не само пројекат знања, већ и  пројекат друштвене трансформације,  награда се додељује у  пет  комплементарних категорија, које се односе на шире схваћен допринос у стварању, подстицању, ширењу, афирмацији и примени феминистичког знања.

Члан 1

Основна намера оснивача је, с једне стране,  препознавање вредности овог знања и феминистички оријентисаних креативних подухвата, те ширење поруке о важности родне једнакости, недискриминације, ненасиља, и превазилажења мизогиније и родних стереотипа, а с друге стране, јачање модернизацијских и  трансформативних  процеса у српском друштву.  Истовремено, овом наградом СЕФЕМ жели да подржи континуитет и историјско памћење, који су неопходан елемент јачања  родне равноправности, као и трансформације хијерархија заснованих на патријархалним привилегијама и превазиђеним родним конструктима.

 Члан 2

Награда се додељује за:

  1. Најбољи научни рад домаће ауторке или аутора у области друштвених и хуманистичких наука (укључујући студије културе), и науке о уметности, који је објављен у претходној календарској години, у земљи и/или  иностранству, а који представља значајан научни допринос родним студијама (теорији и истраживањима) у Србији. Награђене ауторке и аутори морају бити држављани Републике Србије.
  2. Подршку развоју стварања знања из области родних студија у Србији (теорија и истраживања). Лауреати могу бити  научне, академске и  институције културе, механизми за родну равноправност,  невладине организације, међународне организације  са седиштем у Србији, као и  истакнути појединци и појединке (новинари и новинарке, политичари и политичарке, активисти и активисткиње).
  3. Увођење и/или подстицање пракси које значајно доприносе успостављању родне равноправности у организацијама,  институцијама или у локалним заједницамана основу сазнајних  увида остварених путем  феминистичких истраживања и критичких студија маскулинитета. Лауреати могу бити појединке и појединци држављани Србије, који се налазе на местима одлучивања  (доносиоци одлука),  а који су својим конкретним активностима и залагањем допринели да се феминистичка истраживања и знање преточе у конкретне, иновативне и  успешне промене у пракси неке конкретне институције, организације или локалне заједнице  на територији Републике Србије.
  4. Креативни подухват из свих области стваралаштва, који користи сазнања из области феминистичке теорије и истраживања, као и критичких студија маскулинитета и на оригиналан и комуникативан начин преноси поруку о вредности и значају родне равноправности. Лауреати могу бити појединке и појединци, креативни тим или организација/институација из Републике  Србије.
  5. Изузетан или животни доринос, у стварању знања из области родних студија и његове примене у женском покрету, као и афиримацији политика родне равноправности у Србији.

Члан 3

Награду додељује жири састављен од три члана или чланице

Стални члан/ца је Председник/ца Секције за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ).

Остала два члана/це бира Скупштина Секцијe за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ) сваке године из редова добитника/ца награде претходних година.

 Члан 4

Жири своју одлуку доноси уз писано образложење, већином гласова.

 Члан 5

Награда се свечано додељује крајем фебруара или почетком марта месеца сваке године.

Награда садржи плакету.

 

У Београду, 5. фебруар 2018. год.

 

Председница СЕФЕМ-a

Др Лилијана Чичкарић, научна саветница

Институт друштвених наука, Београд

Comments

comments

Leave a Reply