In Memoriam – Marina Blagojević Hughson – Ana Pataki

Prof. dr Marina Blagojević Hughson rođena je 1958. godine, studirala na Univerzitetu u Beogradu. Svoj doprinos feminističkoj teoriji i zalaganju za rodnu ravnopravnost pružila je kroz radove, studije, predavanja i saradnju sa brojnim institucijama. Preminula je 7. juna 2020. godine, a iza sebe ostavila neizbrisiv trag na organizacije sa kojima je sarađivala, kao i studentkinje i studente kojima je predavala…

Draga profesorice,

Hvala Vam na svemu, na želji, energiji i volji da sopstvenim primerom učinite revolucionarne korake u krčenju puta feminističkoj ideji i teoriji, koja ostaje generacijama posle Vas. Hvala na inicijativi i snazi za osnivanje Centra za ženske studije, kao i borbi za uvođenje predmeta iz Ženskih studija koji je od tada počeo da se predaje na Filozofskom fakultetu, kao i Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Zadužili ste generacije sociologa i sociološkinja svojim radom i stvaralaštvom, studijama i analizama koje ste realizovali u saradnji sa evropskim i svetskim institucijama kao što su Evropska komisija i Evropski parlament, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, UN Žena, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, SIDA, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj. Brojni studenti i studentkinje su imali priliku slušati predavanja, kako na Univerzitetu u Sarajevu, Centralno – evropskom Univerzitetu, Univerzitetu u Gracu.

Brojne organizacije su imale priliku da sarađuju sa Vama, kako bi im pružili svoj naučni i stvaralački doprinos kao njihova saradnica i savetnica: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, Istraživački centar za rod i etnicitet Altera MB u Mađarskoj.

Kroz rad na mestu predsednice Sociološkog društva Srbije, ali i brojnim autorskim radovima, uticali ste na formiranje i rad generacija naučnih radnika i radnica u oblasti humanističkih nauka, sociologije i boraca za jednakost i rodnu ravnopravnost. Preko 150 radova i analiza čija ste autorka, služiće kao literatura i stabilna baza za sva buduća istraživanja mladih naučnika i naučnica, jer sadrže neprocenjivu količinu informacija: Istraživanje IMAGES: “Muškarci u Srbiji” – promene, otpori i izazovi”, publikacije poput “Rodnog barometra” (BIH; Srbija i Crna Gora), “Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti” i “Poluperiferija i rod: pobuna konteksta”.

Sve je utkano u teoriju koju koristimo svi mi koji se bavimo temama rodne ravnopravnosti, feminizma i stvaralaštva u oblasti društvenih nauka.

Za sam kraj, završila bih jednim Vašim citatom prilikom uručenja nagrade “Anđelka Milić” koju ste dodelili u ime žirija Sekcije za feministička istraživanja, koji može biti podsticaj za istrajavanje u želji da se nastavi vaš rad:

“Znanje koje nagrađujemo ovom nagradom je svojevrsni aktivizam, ma o kom polju delovanja da je reč. Proizvodnja potrebnog znanja, onog znanja koje ima transformativnu moć, jeste pravi društveni aktivizam, jer se njime pomeraju granice u progresivnom smeru. Prepoznavanje vrednosti ovog znanja i feminističkih orijentisanih kreativnih poduhvata doprinosi širenju poruka o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja i o značaju prevazilaženja mizoginije i rodnih stereotipa. Time se jačaju modernizacijski i transformacijski procesi u srpskom društvu. Jer, nema modernizacije bez rodne ravnopravnosti.”

Comments

comments

Leave a Reply