Izveštaj o radu SEFEM-a za 2019. godinu

IZVEŠTAJ O RADU SEFEM-a ZA 2019. GODINU

  • I ove godine dodeljena je nagrada ANĐELKA MILIĆ po četvrti put. Žiri u sastavu doc. dr Ana Kolarić, mr Svetlana Janković i dr Lilijana Čičkarić (predsednica) su imale puno teškoća da donesu odluke jer su sve kandidatkinje bile na izuzetnom visokom nivou. Nagrađene su naše eminentne profesorke, aktivistkinje i borkinje za ženska prava: dr Žarka Svirčev iz Instituta za umetnost i književnost, dr Ivana Pantelić iz Instituta za savremenu istoriju, dr Dragica Vujadinović sa Pravnog fakulteta, prof. strukovnih studija dr Tanja Đurić Kuzmanović, prof. dr Marijana Pajvančić, aktivistkinja mr Dragana Petrović i dramska spisateljica Olga Dimitrijević. Dodela je održana po prvi put uz dragocenu podršku UNWomen u Aeroklubu u Beogradu, gde je upriličen koktel i dobitnicama uručeni pokloni naših mlađih likovnih i primenjenih umetnica. Saradnja sa UW Women će se nastaviti i u narednom periodu.

  • Nastavili smo sa serijom predavanja koja se tradicionalno održavaju u Maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca, ponedeljkom u 18 sati. Četvrti ciklus je sadržao sledeća predavanja: 07.10.2019. dr Monika Rudaś-Grodzka, dr Katarzyna Nadana-Sokołowska i dr Emilia Kolinko, Polish Academy of Sciences, “Women’s Archive – Writing modern women’s history and recreating culture of unpublished autobiographies (memoirs, diaries, letters)”; 14.10.2019. dr Ivana Pantelić, Institut za savremenu istoriju “Od jugoikone do prkosne Ličanke: Srpska javnost o Jovanki Broz od 1952. do 2013. godine”; 21.10.2019. doc. dr Jelena Simić, Pravni fakultet, Univerzitet Union, “Život u pravnom limbu- trans* osobe u Srbiji”. Četvrto predavanje je zbog bolesti autorke odloženo za kasnije.

  • U saradnji sa Institutom društvenih nauka organizovana je serija predavanja iz oblasti rodnih studija i istraživanja dr Vesne Nikolić Ristanović, sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, dr Sanje Ćopić i dr Ljiljane Stevković, iz Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja, profesorke strukovnih studija dr Tanje Đurić Kuzmanović, dr Gordane Gasmi, iz Instituta za uporedno pravo, dr Ankice Kuburović i dr Mirjane Dokmanović iz Instituta društvenih nauka u Beogradu.

  • SEFEM nastavlja saradnju sa srodnim organizacijama i sekcijama u okruženju, kao i Mrežom za istraživanje roda i žena pri Evropskom udruženju sociologa i Sekcijom Rod i politika pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja. Sa novoosnovanim Urženjem za sociologiju Srbije uspostavljena je saradnja i biće učinjeni napori da se sekcija pridruži ovoj asocijaciji. Takođe se vode pregovori i sa novoosnovanom Ženskom akademskom mrežom oko zajedničkih porojekata i saradnje.

Beograd, 15. februar  2020. godine

Lilijana Čičkarić

Predsednica SEFEM-a

Comments

comments

Leave a Reply