Lončarević Katarina i Zaharijević Adriana (ured.)(2019) Feministička teorija je za sve

Zbornik radova sa konferencije održane u februaru 2018. godine u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Knjiga je dostupna na sajtu Heinrch Böll Stiftung

Možete preuzeti za čitanje na adresi: Feministička teroija je za sve

Comments

comments

Leave a Reply