Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Past Events

Events List Navigation

February 2015

Uloga medicinske tehnologije u ženskom reproduktivnom iskustvu

19. February 2015. @ 18:00 - 20:00
Institut za sociološka istraživanja (ulaz iz Kapetan Mišinog Zdanja),
Kapetan Mišino zdanje, 1 Studentski trg
Beograd,Serbia
+ Google Map

U savremenom zapadnom svetu medicinski model postao je dominantan vid reprezentovanja i regulisanja ženskih reproduktivnih procesa, pre svega trudnoće i porođaja. To podrazumeva da su ovi procesi posmatrani kao potencijalno rizični i patološki, čime se opravdava njihovo nadgledanje od strane medicinskih stručnjaka, uz oslanjanje na brojna tehnološka sredstva, i to u institucionalnom okruženju. Medikalizacija i tehnologizacija trudnoće i porođaja oštro su kritikovani od strane nekih feministički orijentisanih autorki koje medicinsku tehnologiju vide isključivo kao nešto što vodi otuđujućim i ugrožavajućim…

Find out more »
March 2015

Dr Zorica Mršević – “Procesi viktimizacije sportskim nasiljem”

12. March 2015. @ 18:00 - 20:00
Institut za sociološka istraživanja (ulaz iz Kapetan Mišinog Zdanja),
Kapetan Mišino zdanje, 1 Studentski trg
Beograd,Serbia
+ Google Map

Predavanje „Procesi viktimizacije sportskim nasiljem” sadrži analitičku prezentaciju mehanizama nastanka, uzroka i tipologija žrtava sportskog nasilja, kao i identifikovanje odgovornih aktera. Cilj predavanja je da se kroz analizu pojedinih situacija ritualizovanog sportskog nasilja ukaže na činjenicu da do tih žrtva dolazi, ne slučajno i ne usled individualnih akata nepredvidljivog izbijanja agresivnosti, i sigurno ne iz prenaglašene ljubavi prema sportu i klubu za koji se navija. Žrtve sportskog nasilja se dešavaju u sistemu ritualizovnih oblika odnosa i ponašanja vezanog za sport…

Find out more »
April 2015

Poljski i ruski LGBT migranti u Londonu i Berlinu: između etnonacionalih i kvir dijaspora

3. April 2015. @ 18:00 - 20:00
Filozofski fakultet u Beogradu,
Čika-Ljubina 18-20
Beograd,Serbia
+ Google Map

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na predavanje Ričarda Mola (Škola za slovenske i istočnoevropske studije UCL) u organizaciji Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SeFem) i Filozofskog fakulteta, koja će biti održana u svečanoj sali 108 na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dr Mol će predstaviti svoj rad “Poljski i ruski LGBT migranti u Londonu i Berlinu: između etnonacionalih i kvir dijaspora”, nastao na osnovu kvantitativnog istraživanja, posmatranja sa učestvovanjem i 80 dubinskih intervjua. U njemu istražuje faktore…

Find out more »

Razgovor o četvrtom broju Knjiženstva – časopisa za studije književnosti, roda i kulture

16. April 2015. @ 18:00 - 20:00
Institut za sociološka istraživanja (ulaz iz Kapetan Mišinog Zdanja),
Kapetan Mišino zdanje, 1 Studentski trg
Beograd,Serbia
+ Google Map

Pozivamo vas na razgovor o četvrtom broju Knjiženstva, časopisa za studije književnosti, roda i kulture. Časopis će predstaviti glavna i odgovorna urednica dr Biljana Dojčinović i članica redakcije mr Ana Kolarić. Prvi tekst u ovom broju posvećen je ženskim robinzonijadama, kao zanimljivom iskoraku iz žanra pustolovnih romana „za dečake“. Potom sledi segment rubrike o ženskoj književnosti i kulturi koji čine istorijski pregled dubrovačkih književnica; tekst o slepoj pevačici zapamćenoj kao Slepa iz Grgurevca i svojevrsnom mitotvorstvu ovog ženskog rapsoda; o…

Find out more »

Ženska reproduktivna samodeterminacija, prigovor savjesti i stavovi studentica Sveučilišta u Zagrebu o pobačaju

27. April 2015. @ 18:00 - 20:00
Filozofski fakultet u Beogradu,
Čika-Ljubina 18-20
Beograd,Serbia
+ Google Map

Dr Branka Galić i dr Ksenija Klasnić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održaće nam u ponedeljak 27. aprila u 18h u svečanoj sali 108 Filozofskog fakulteta u Beogradu predavanje na temu “Ženska reproduktivna samodeterminacija, prigovor savjesti i stavovi studentica Sveučilišta u Zagrebu o pobačaju”. U predavanju je riječ o reprodukciji kao političkom pitanju koje uvijek stoji pred svakom generacijom žena kao novi izazov. Budući da u patrijarhalnim društvima nije uspostavljeno načelo samodeterminacije žena kada je riječ o ljudskoj reprodukciji,…

Find out more »
May 2015

Mitovi o ženskim bolestima i njihova upotreba kroz istoriju – od spaljivanja veštica do patologizacije ženske borbe za identitet

14. May 2015. @ 18:00 - 20:00
Filozofski fakultet u Beogradu,
Čika-Ljubina 18-20
Beograd,Serbia
+ Google Map

Razgovaraćemo o politikama mentalnog zdravlja, koje su kroz celu istoriju usmeravale normiranje, terapiju i lečenje, različito koncipirano za privilegovane i dominantne u odnosu na manjinske i ekskludivirane grupe (po polu, rodu, klasi, seksualnom identitetu i dr). Govorićemo o dinamici moći kao političkom, terapijskom i emancipatornom pitanju i repliciranju neravnoteže moći u društvu van terapijskih okvira.

Find out more »
June 2015

Položaj žena u SR Srbiji i faze privrednog razvoja (1945-1991)

11. June 2015. @ 18:00 - 20:00
Institut za sociološka istraživanja (ulaz iz Kapetan Mišinog Zdanja),
Kapetan Mišino zdanje, 1 Studentski trg
Beograd,Serbia
+ Google Map

Sa svrgavanjem monarhije u Drugom svetskom ratu, pao je i Građanski zakonik koji je, između ostalog, ženama branio pravo glasa. Na prve izbore 1945. godine izašlo je čak 88% od svih punoletnih žena. Predstojeće decenije obeležili su kontradiktorni trendovi uključivanja žena u svet plaćenog rada, ali i perpetuacije patrijarhalnih obrazaca. Na makroekonomskom planu, zemlja je prolazila kroz cikluse otvaranja i zatvaranja prema svetskom tržištu, do konačnog sloma s početka 90-tih godina. U svom izlaganju, Matija Medenica će, koristeći se dostupnim…

Find out more »
+ Export Listed Events
Skip to toolbar