Podržavamo – Portal ženskog stvaralaštva !

femikseta-baner

http://femix.info/ Femix Info – portal ženskog stvaralaštva pokrenut je 2013. godine kao deo Femix projekta Femix je jedan od programa Organizacije za promociju aktivizma OPA, koji je pokrenut 2010. godine i namenjen promociji i afirmaciji ženskog stvaralaštva u raznim umetničkim oblastima, kroz audio-vizuelne i druge kreativne forme. Ovim projektima želimo da pomognemo ženama i devojkama zainteresovanim za kreativno izražavanje da svoje sklonosti maksimalno afirmišu, težeći ličnom i profesionalnom razvoju. U okviru Femixa do sada je organizovano više od 40 događaja (koncerata, izložbi, filmskih projekcija, radionica, tribina, festivala I dr.) koje je posetilo preko 4000 ljudi. Više

Fifth European Conference on Gender and Politics (ECPG 2017) – Laussane 8-10. june 2017.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dr Lilijana Čičkarić, potpredsednica SeFem-a, učestvovala je na Petoj Evropskoj konferenciji o rodu i politici (European Conference on Politics and Gender 2017), Evropskog konzorcijuma za politička istraživanja (European Consortium for Political Research), koja je održana od 8-10. juna na Univerzitetu u Lozani u Švajcarskoj. Na panelu 039 Rod i politički angažman (Gender and Political Engagement), dr Čičkarić je izložila rad pod nazivom Ne/vidljivost žena u politici Srbije (In/visibility of Women in Serbian Politics), predstavivši nalaze istraživanja o participaciji žena u institucijama i reprezentaciji u parlamentu Srbije. Rezultati istraživanja prezentovani su u komparativnoj perspektivi i u kontekstu tekućih procesa integracije Srbije… Više

“How to Raise a Feminist Son” – New York Times – 1 June 2017

00up-feminist-boys-slide-0Z8P-superJumbo

We raise our girls to fight stereotypes and pursue their dreams, but we don’t do the same for our boys. By CLAIRE CAIN MILLER and ILLUSTRATIONS BY AGNES LEE We’re now more likely to tell our daughters they can be anything they want to be — an astronaut and a mother, a tomboy and a girlie girl. But we don’t do the same for our sons. Even as we’ve given girls more choices for the roles they play, boys’ worlds are still confined, social scientists say. They’re discouraged from having interests that are considered feminine. They’re told to be tough… Više