FEMINIZAM U SRBIJI – TEORIJA, ISTRAŽIVANJA, STVARALAŠTVO

PRVI CIKLUS SEFEM PREDAVANJA U KOLARČEVOJ ZADUŽBINI: FEMINIZAM U SRBIJI – TEORIJA, ISTRAŽIVANJA, STVARALAŠTVO   Obeveštavamo vas da će tokom aprila biti održan prvi ciklus javnih predavanja Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta u Kolarčevoj zadužvini. Ciklus obuhvata sledeća predavanja: Poluperiferija i rodni režimi: pobuna konteksta (5. april 2016.) Predavačica: dr Marina Hughson (Blagojević) Upotreba alkohola i mentalno zdravlje: rodne razlike i stigmatizacija (12. April 2016.) Predavačica: dr Slađana Dragišić-Labaš Nemogućnopst ljubavi: nasilje nad telom žene kao simbol i praksa u srpskom filmu (19. April 2016.) Predavačica: dr Ivana Kronja Sažeci predavanja i podaci o predavačicama 1. Poluperiferija… Više

Položaj žena u SR Srbiji i faze privrednog razvoja (1945-1991)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sa svrgavanjem monarhije u Drugom svetskom ratu, pao je i Građanski zakonik koji je, između ostalog, ženama branio pravo glasa. Na prve izbore 1945. godine izašlo je čak 88% od svih punoletnih žena. Predstojeće decenije obeležili su kontradiktorni trendovi uključivanja žena u svet plaćenog rada, ali i perpetuacije patrijarhalnih obrazaca. Na makroekonomskom planu, zemlja je prolazila kroz cikluse otvaranja i zatvaranja prema svetskom tržištu, do konačnog sloma s početka 90-tih godina. U svom izlaganju, Matija Medenica će, koristeći se dostupnim podacima iz socioloških i istorijskih istraživanja, ponuditi skicu privrednog razvoja SFRJ i pokazati vezu između (dužničke) ekonomije i položaja žena… Više

Mitovi o ženskim bolestima i njihova upotreba kroz istoriju – od spaljivanja veštica do patologizacije ženske borbe za identitet

Najava za tribinu Feministicke sekcije - 14. maj plakat

U svom predavanju koje će se održati 14. maja u 18h na Filozofskom fakultetu (učionica 310), Lidija Vasiljević će predstaviti različite koncepte politizacije pojma normalnosti kroz istoriju. Razgovaraćemo o politikama mentalnog zdravlja, koje su kroz celu istoriju usmeravale normiranje, terapiju i lečenje, različito koncipirano za privilegovane i dominantne u odnosu na manjinske i ekskludivirane grupe (po polu, rodu, klasi, seksualnom identitetu i dr). Govorićemo o dinamici moći kao političkom, terapijskom i emancipatornom pitanju i repliciranju neravnoteže moći u društvu van terapijskih okvira. Takođe ćemo se baviti kreiranjem „ženskih bolesti“ i njihovom upotrebom u društvenom sistemu, kao argumentom za održavanje sistema… Više

Razgovor o četvrtom broju Knjiženstva – časopisa za studije književnosti, roda i kulture

Pozivamo vas na razgovor o četvrtom broju Knjiženstva, časopisa za studije književnosti, roda i kulture. Časopis će predstaviti glavna i odgovorna urednica dr Biljana Dojčinović i članica redakcije mr Ana Kolarić. Prvi tekst u ovom broju posvećen je ženskim robinzonijadama, kao zanimljivom iskoraku iz žanra pustolovnih romana „za dečake“. Potom sledi segment rubrike o ženskoj književnosti i kulturi koji čine istorijski pregled dubrovačkih književnica; tekst o slepoj pevačici zapamćenoj kao Slepa iz Grgurevca i svojevrsnom mitotvorstvu ovog ženskog rapsoda; o prvoj knjizi Eustahije Arsić; o Milici Stojadinović i njenoj odbrani statusa spisateljke, kao i tekst o erotskim elementima u poeziji… Više

Poljski i ruski LGBT migranti u Londonu i Berlinu: između etnonacionalih i kvir dijaspora

mol

Predavanje Ričarda Mola (Škola za slovenske i istočnoevropske studije UCL) u organizaciji Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SeFem) i Filozofskog fakulteta, biće održano u petak, 3. aprila u 18h, u svečanoj sali 108 na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dr Mol će predstaviti svoj rad “Poljski i ruski LGBT migranti u Londonu i Berlinu: između etnonacionalih i kvir dijaspora”, nastao na osnovu kvantitativnog istraživanja, posmatranja sa učestvovanjem i 80 dubinskih intervjua. U njemu istražuje faktore motivacije poljskih i ruskih LGBT osoba da migriraju u London i Berlin i njihove različite strategije (ponovnog) uspostavljanja identiteta vis-a-vis zajednica dijaspora i… Više