Izveštaj o radu SEFEM-a za 2017. godinu

cover photo youtube

Beograd 22/01/2018 Izveštaj o radu SEFEM-a za 2017. godinu Napomena: Da bismo bili efikasni i da ne bismo trošili vreme na formalizam, ovaj Izveštaj je napisan kao kratka skica, a sve dodatne informacije možete da nadjete na našem vebsajtu sefem.org, i pozivamo vas da to učinite. Pravni i administrativni satus SEFEM-a je 2017. godine definisan njegovim priključivanjem Udruženju sociologa Srbije… Više

Izveštaj o radu SEFEM-a za 2016. godinu

cover photo youtube

IZVEŠTAJ O RADU SEFEMA u 2016. godini Skupštini je prisustvovalo 12 članica, a  6 je najavilo izostanak iz opravdanih razloga. U 2016. godini SEFEM je ustanovio nagradu “Andjelka Milić” koja je prvi put dodeljena u februaru 2016.godine (dodatne info videti na sefem.org). Organizovan ciklus predavanja na Kolarcu, pod nazivom “Feminizam u Srbiji: teorija, istraživanja, stvaralaštvo” u aprilu 2017 (tri predavanja).… Više

Izveštaj o radu SEFEM-a za 2015. godinu

cover photo youtube

Beograd, 18. januar, 2016. U 2015. godini  uradjeno je sledeće: Napravljen je logo SEFEM-a (autor – Jovan Nestorović). Napravljen je vebsajt SEFEM-a, i uspostavljen FB profil. Organizovan je niz predavanja jednom mesečno (organizatorka je bila koordinatorka SEFEM-a Maja Krek). Predavanja su snimana i postavljena na vebsajt, a o njima je redovno obaveštavano preko FB. Neka od predavanja su imala izuzetan… Više

Izveštaj o radu SEFEM-a za 2014. godinu

cover photo youtube

U skladu sa dogovorom postignutim na drugom sastanku Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta održanom u prostorijama Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja, Gračanička 18, Beograd, 20. decembra 2012. godine, na kome je dogovoreno da se „svakog meseca organizuju javne tribine i/ili razgovori o knjigama, istraživanjima ili temama relevantnim za polje interesovanja Sekcije za feministička istraživanja i kritičke… Više