Deklaracija o pravima žena 16. mart 2019. NY

Deklaracija žena napisana je sa ciljem ponovne afirmacije zasnovanosti prava žena na kategoriji pola, uključujući prava žena na fizički i reproduktivni integritet, te ukidanje svih oblika diskriminacije žena i devojčica a koje su rezultat zamene kategorije pola s ‘rodnim identitetom’ . Deklaracija je predstavljena u Njujorku 16.marta 2019.,te su o značaju zaštite ljudskih prava žena […]

ЖЕНЕ У НАУЦИ У 2018. ГОДИНИ

Према подацима УНЕСКО-вог Инситута за статистику проценат жена у науци за Европски континент у 2018. години: 1. Летонија 51%….. 6. Србија 48,4%… 30. Шведска 33,7%…. 38. Немачка 28%. Последње место Холандија 25,4% Видети више на адреси http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs51-women-in-science-2018-en.pdf?fbclid=IwAR0-hql6tfzyKkEJ4jSktuxGkVOd6N1oqWkbctZkwCFojFKNdfYnWP1DA18

Izveštaj o radu SEFEM-a za 2018. godinu

IZVEŠTAJ O RADU SEFEM-a ZA 2018. GODINU I ove godine dodeljena je nagrada ANĐELKA MILIĆ, po treći put. Žiri u sastavu dr Zorica Mršević, dr Stanislava Vujnović Barać i dr Lilijana Čičkarić su savesno obavule posao i zasluženo nagradile naše eminentne profesorke, aktivistkinje i borkinje za ženska prava: dr Nevenu Petrušić, mr Nadeždu Satarić, mr […]