Marina Blagojević Hjuson (2015) SUTRA JE BILO JUČE: prilog društvenoj istoriji žena u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji

Marina
Ovu knjigu posvećujem ženama iz moje generacije kako bi moglebolje da proniknu u svoju zbunjenost i neprilagođenost, kao i mla dim ženama, fiktivnim ili realnim „ćerkama”, kako bi bolje  razumele životne izbore žena iz generacije „majki”, fiktivnih ili realnih. Međugeneracijski dijalog među ženama predstavlja osnovni uslov da se izađe iz zatvorenog kruga konstantnog započinjanja stvari ispo 
četka. Nema nikakve slučajnosti u obnavljanju stalnog nesporazumaizmeđu žena i u stalnom „zaboravljanju” ženske istorije

Knjiu možete preuzeti za čitanje ovde

Institucionalizacija ženskih studija u Hrvatskoj – akcijsko istraživanje

institucionalizacija-720x1024http://Institucionalizacija ženskih studija u Hrvatskoj – akcijsko istraživanje

 

Povodom inicijative koju smo pokrenule za formiranje Multidisciplinarnog centra za istraživanje rodnosti vredi pogledati istraživanje koje su napravile koleginice iz Centra za ženske studije iz Zagreba o institucionalizaciji ženskih studija u Hrvatskoj  – studija je u pdf. formatu na sledećem linku

 

Sekulić N., Radoman M. (prir.) (2016) Feministički forum Filozofskog fakulteta: Izabrani radovi iz studija roda

feministički forum

Feministički forum Filozofskog fakulteta: Izabrani radovi iz studija roda

U zborniku su tekstove objavili: Nada Sekulić, Lilijana Čičkarić, Dunja Poleti, Ana Pajvančić Ćizelj, Biljana Stanković, Milesa Milinković, Milica Batrićević, Andrej Cvetić, Miloš Jovanović, Ana Miškovska Kajevska, Lela Vujošević, Aleksandra Đorđević, Relja Knežević, Ljubinka Škodrić, Milica Sekulović i Nevena Milanović.

Zaharijević Adriana (2013) – Postajanje ženom

Postajanje_ženom_INTEXT

Postajanje ženom – Adriana Zaharijević

Adriana Zaharijević je diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, specijalizirala i magistrirala na Fakultetu političkih nauka, gde je odbranila i doktorsku tezu. Bavi se političkom filozofijom, feminističkom teorijom i istorijom XIX veka. Zaposlena je u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.