Marina Blagojević Hjuson (2015) SUTRA JE BILO JUČE: prilog društvenoj istoriji žena u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji

Marina
Ovu knjigu posvećujem ženama iz moje generacije kako bi moglebolje da proniknu u svoju zbunjenost i neprilagođenost, kao i mla dim ženama, fiktivnim ili realnim „ćerkama”, kako bi bolje  razumele životne izbore žena iz generacije „majki”, fiktivnih ili realnih. Međugeneracijski dijalog među ženama predstavlja osnovni uslov da se izađe iz zatvorenog kruga konstantnog započinjanja stvari ispo 
četka. Nema nikakve slučajnosti u obnavljanju stalnog nesporazumaizmeđu žena i u stalnom „zaboravljanju” ženske istorije

Knjiu možete preuzeti za čitanje ovde

Sekulić N., Radoman M. (prir.) (2016) Feministički forum Filozofskog fakulteta: Izabrani radovi iz studija roda

feministički forum

Feministički forum Filozofskog fakulteta: Izabrani radovi iz studija roda

U zborniku su tekstove objavili: Nada Sekulić, Lilijana Čičkarić, Dunja Poleti, Ana Pajvančić Ćizelj, Biljana Stanković, Milesa Milinković, Milica Batrićević, Andrej Cvetić, Miloš Jovanović, Ana Miškovska Kajevska, Lela Vujošević, Aleksandra Đorđević, Relja Knežević, Ljubinka Škodrić, Milica Sekulović i Nevena Milanović.

Zaharijević Adriana (2013) – Postajanje ženom

Postajanje_ženom_INTEXT

Postajanje ženom – Adriana Zaharijević

Adriana Zaharijević je diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, specijalizirala i magistrirala na Fakultetu političkih nauka, gde je odbranila i doktorsku tezu. Bavi se političkom filozofijom, feminističkom teorijom i istorijom XIX veka. Zaposlena je u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.

Marina Blagojević (1998) – Ka vidljivoj ženskoj istoriji: ženski pokret u Beogradu 90tih

Ka vidljivoj ženskoj istoriji

Iako se radi o veoma vaznoj publikaciji za istoriju zenskog pokreta na ovim prostorima, knjiga “Ka vidljivoj zenskoj istoriji: zenski pokret u Beogradu 90-tih” odavno ne moze nigde da se vidi i nabavi. Sa velikim zadovoljstvom vas obavestavamo  da je knjigu postavljena na internet i time je ucinjena dostupnom sirokoj  akademskoj i ostaloj javnosti. Knjigu mozete da skinete (podeljenu u dva dela zbog velicine fajla) sa ovih adresa:

Ka_vidljivoj_zenskoj_istoriji. PRVI_DEO

Ka_vidljivoj_zenskoj_istoriji._DRUGI_DEO