Mapiranje mizoginije u 21. veku: diskursi i prakse

SEFEM priprema treći tom zbornika pod nazivom MAPIRANJE MIZOGINIJE U 21. VEKU: DISKURSI I PRAKSE –  Zbornik predstavlja treći tom u seriji “Mapiranje mizoginije” i deo je projekta koji je započeo 1998. godine i trajao do 2004. je okupio preko šezdeset autorki i autora iz različitih disciplina i rezultirao u dva obimna zbornika, koja su objavljena […]

Marina Hughson (2017) Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti

O rodnoj neravnopravnosti iz perspektive muškaraca! Ova studija je pokušaj stvaranja sintetičkog uvida omuškarcima u Srbiji, kroz povezivanje teorije poluperiferijalnosti  sa kritičkim studijama o muškarcima i maskulinitetima. Time se na površinu izvlače “dvenevidljivosti” istovremeno, nevidljivost muškaraca i nevidljivost poluperiferije. Studija se može preuzeti za čitanje ovde

Pavlović Sanja, Urošević Miloš (prir.) (2017) Oslobođenje žena: feministički tekstovi (1964-1975)

FEMINISTIČKA ČITANKA “POKRET ZA OSLOBOĐENJE ŽENA” razvrstana je u pet poglavlja. Nulto poglavlje “PRE POKRETA (1964-1967)” sadrži četiri teksta koji prenose iskustva o položaju žena unutar različitih pokreta za građanska prava i prvi put problematizuju ulogu žene, kako u pokretima, tako i u društvu kao celini. Prvo poglavlje “POKRET ZA OSLOBOĐENJE ŽENA  (1968-1971)” sadrži 10 […]

Silvana Carotenuto, Renata Jambrešić Kirin and Sandra Prlenda (eds) (2014) A Feminist Critique of Knowledge Production

how to (re)activate critical feminist epistemology strengthening links between pedagogy, artistic practices and activism how to claim and popularize feminist intellectual heritage which promote pluralism, alterity and emancipation how to combine  women’s study of local/regional phenomena with the study of transnational processes how to critically assess the differential development of women’s/gender studies in the university […]

Lilijana Čičkarić (2016) Žene i politika iz rodne perspektive

ŽENE I POLITIKA IZ RODNE PERSPEKTIVE knizi se između ostalog razmatraju sledeće teme: kakve su razlike koje žene unose u politiku? kakva je percepcija i recepcija žena u politici od strane javnosti? koji faktori pogoduju većoj zastupljenosti žena u procesima političkog odlučivanja? šta se podrazumeva pod specifično ženskim interesima? da li je veće prisustvo žena […]