Marina Hughson (2017) Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti

Marina Muskarci 2017

O rodnoj neravnopravnosti iz perspektive muškaraca!

Ova studija je pokušaj stvaranja sintetičkog uvida omuškarcima u Srbiji, kroz povezivanje teorije poluperiferijalnosti  sa kritičkim studijama o muškarcima i maskulinitetima. Time se na površinu izvlače “dvenevidljivosti” istovremeno, nevidljivost muškaraca i nevidljivost poluperiferije.

Studija se može preuzeti za čitanje ovde

Pavlović Sanja, Urošević Miloš (prir.) (2017) Oslobođenje žena: feministički tekstovi (1964-1975)

feministicka-citanka

FEMINISTIČKA ČITANKA “POKRET ZA OSLOBOĐENJE ŽENA” razvrstana je u pet poglavlja. Nulto poglavlje “PRE POKRETA (1964-1967)” sadrži četiri teksta koji prenose iskustva o položaju žena unutar različitih pokreta za građanska prava i prvi put problematizuju ulogu žene, kako u pokretima, tako i u društvu kao celini. Prvo poglavlje “POKRET ZA OSLOBOĐENJE ŽENA  (1968-1971)” sadrži 10 tekstova koji razjašnjavaju kontekst u kome je nastajao ženski pokret.

Drugo poglavlje “PODIZANJE SVESTI/OSVEŠĆIVANJE (1969-1975)” sadrži 22 teksta koji govore o centralnoj aktivnosti ranog pokreta za oslobođenje žena – procesu osvešćivanja. Treće poglavlje “TEMATSKI TEKSTOVI (1968-1975)” je najobimnije i sastoji se iz 49 tekstova okupljenih oko pet tematskih celina: seksualnost, muško nasilje i privilegije, lezbejstvo, klasa i ženski pokret.

Četvrto poglavlje “MANIFESTI (1967-1972)” sadrži 15 manifesta radikalnih feminističkih grupa, a koji govore o njihovom političkom delovanju. Pored pomenutih poglavlja, ova čitanka nudi i priloge koji doprinose boljem razumevanju odabranih tekstova – biografije svih autorki, informacije o radikalnim feminističkim grupama, kao i o pokretima i organizacijama tog vremena, korišćenu literaturu, kao i preporuke za dalje čitanje.

Može se preuzeti za čitanje   ovde

Silvana Carotenuto, Renata Jambrešić Kirin and Sandra Prlenda (eds) (2014) A Feminist Critique of Knowledge Production

sefem 7

 • how to (re)activate critical feminist epistemology strengthening links between pedagogy, artistic practices and activism
 • how to claim and popularize feminist intellectual heritage which promote pluralism, alterity and emancipation
 • how to combine  women’s study of local/regional phenomena with the study of transnational processes
 • how to critically assess the differential development of women’s/gender studies in the university systems of Central and Eastern Europe as well as other world regions
 • how to strategically use socialist, (neo)Marxist, radical and new materialist insights in order to counter deeply embedded capitalist systems of hierarchy, uneven distribution and exchange
 • how to disenchant the terms ‘partnership’, ‘collaboration’, ‘consultation’ and ‘participation’ misused in the discourse of cross-sectoral partnerships between government, academia, civil society and the private sector (V. Schubert)
 • how to struggle against the agnotism or agnotologic capitalism, „a capitalism systemically based on the production and maintenance of ignorance“ (M. Betancourt)
 • how to encourage decolonial agency in the context of global coloniality and  “vanished second world” (M. Tlostanova)

Link for download  – http://A Feminist Critique of Knowledge Production

Lilijana Čičkarić (2016) Žene i politika iz rodne perspektive

NS Mace 2

ŽENE I POLITIKA IZ RODNE PERSPEKTIVE

knizi se između ostalog razmatraju sledeće teme:

 • kakve su razlike koje žene unose u politiku?
 • kakva je percepcija i recepcija žena u politici od strane javnosti?
 • koji faktori pogoduju većoj zastupljenosti žena u procesima političkog odlučivanja?
 • šta se podrazumeva pod specifično ženskim interesima?
 • da li je veće prisustvo žena u procesu donošenja odluka garancija reprezentacije ženskih interesa?
 • da li žene imaju moć unutar političkih stranaka?
 • da li su kvote glavni mehanizam koji garantuje veće učešće žena u politici?

Knjiga se može preuzeti za čitanje  ovde