“Šta je smisao nagrade “Andjelka Milić”? – dr Marina Hugson

zajednicka 2

Govor Dr Marina Hugson prilikom dodele nagrade “Andjelka Milić” 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Feministkinje i malobrojni feministi, žene i malobrojni muškarci, koji se bore za ženska prava i za rodnu ravnopravnost nisu navikli na nagrade. Naprotiv. Navikli su na osporavanja, zaboravljanja, nipodaštavanja, čak i uvrede. A onda se oni brane teškim i ozbiljnim radom, dokazivanjem, argumentima…I taman kada im se čini da su se stvari pomerile napred, dolazi novi ciklus pretnji i urušavanja već dostignutog. I sve gotovo kao da počinje ispočetka. Nove generacije, nove mlade žene i muškarci, iznova treba da dokazuju kakva je šteta od… Više

Vesna Šijački – “Vrednost nagrade je promocija naučnog doprinosa rodnim studijama”

Vesna Šijački

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA, Novi Sad, Vojvodina, čija je direktorka Vesna Šijački, nagrađen je za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja). “Nagrada je veoma lepa i važna iz više razloga: pre svega što nosi ime Anđelke Milić i čuva uspomenu na njen naučni i feministički prosede. Vrednost nagrade je što ih je vrlo malo namenjeno za promociju naučnog doprinosa rodnim studijama. Posebnost nagrade je što će pokazati i stručnoj i široj javnosti ko se kod nas bavi feminističkim stvaralaštvom  u oblasti nauke i kulture i koji su to sadržaji i dometi. Nagrada svakako… Više

Sonja Drljević – “Delile smo iste feminističke vrednosti kao i političke stavove”

Sonja Drljević

Sonja Drljević dobitnica je nagrade “Andjelka Milić” za pionirski doprinos razvoju ženskog pokreta u Srbiji, za podršku razvoju znanja u okviru ženskog pokreta od kraja ‘70-tih godina do danas. Evo i njenih utisaka o nagradi: “Šta za mene znači ova nagrada Lepo je dobiti nagradu.Radujem se i osećam se nekako značajno. Drugarice su pročitale ili čule o nagradi- čestitaju mi. Posebno mi je drago što je to nagrada ’’Andjelka Milić’’. Upoznala sam Andjelku 90e godine,u SKCu, u Beogradu,na drugom Jugoslovenskom Feministikom skupu .Bilo nas je pedesetak iz Beograda, Zagreba i Ljubljane. Andjelka je bila jedna od retkih, naših feministikih teoretičarki.… Više

Biljana Dojčinović – “Kolektivni, javni odjek dugogodišnjeg rada”

Biljana Dojčinović

Za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti društvenih i humanističkih nauka (uključujući studije kulture) i nauke o umetnosti, koji je objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini (2015), u zemlji i/ili inostranstvu, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji, nagrada “Andjelka Milić” dodeljena je prof. dr Biljani Dojčinović za knjigu ,,Pravo sunca: drugačiji modernizmi” ( Akademska knjiga, Novi sad, 2015). Evo i njenog komentara kao dobitnice nagrade: “Izuzetno mi je drago što sam među prvim dobitnicama nagrade koja nosi ime po Anđelki Milić,  profesorki sociologije porodice na Filozofskom fakultetu,  feministkinji, autorki brojnih značajnih studija… Više