Feminizam, aktivizam, politike: Proizvodnja znanja na poluperiferiji – Zbornik radova u čast Marine Blagojević Highson (2021)

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je knjiga Feminizam, aktivizam, politike: Proizvodnja znanja na poluperiferiji – Zbornik radova u čast Marine Blagojević Highson izašla iz štampe. Knjigu su uredile dr Sanja Ćopić i dr Zorana Antonijević i dostupna je u elektronskoj formi na sajtu Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja www.iksi.ac.rs. Knjigu možete preuzeti na sledećem linku: http://www.iksi.ac.rs/izdanja/feminizam_aktivizam_politike_2021.pdf […]

In Memoriam – Marina Blagojević Hughson – Ana Pataki

Prof. dr Marina Blagojević Hughson rođena je 1958. godine, studirala na Univerzitetu u Beogradu. Svoj doprinos feminističkoj teoriji i zalaganju za rodnu ravnopravnost pružila je kroz radove, studije, predavanja i saradnju sa brojnim institucijama. Preminula je 7. juna 2020. godine, a iza sebe ostavila neizbrisiv trag na organizacije sa kojima je sarađivala, kao i studentkinje […]

In Memory of Marina – Karolina Lendák-Kabók

Published in European Journal for Women’s Studies https://journals.sagepub.com/pb-assets/cmscontent/EJW/Marina%20Blagojevic%20-%20Obituary.pdf Marina Hughson (former Blagojević) passed away on the 6th of June, 2020, at the age of 62. She was a sociologist and feminist, Principle Research Fellow at the Institute for Criminological and Sociological Research in Belgrade, Serbia. She has been engaged in research in the field of […]