“Šta je smisao nagrade “Andjelka Milić”? – dr Marina Hughson

Govor Dr Marina Hughson prilikom dodele nagrade “Andjelka Milić” 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Feministkinje i malobrojni feministi, žene i malobrojni muškarci, koji se bore za ženska prava i za rodnu ravnopravnost nisu navikli na nagrade. Naprotiv. Navikli su na osporavanja, zaboravljanja, nipodaštavanja, čak i uvrede. A onda se oni brane teškim i […]

Dobitnice nagrade „Anđelka Milić“ 2017

O NAGRADI Nagrada je ustanovljena 2016. godine pod imenom “Anđelka Milić” jer je SEFEM time želeo da oda priznanje i da trajno očuva uspomenu na naučno delo, naučni doprinos i feministički aktivizam Anđelke Milić (1942-2014), koja je bila i prva predsednica SEFEMa. Ove godine je žiri u sastavu: prof. dr Biljana Dojčinović (Filološki fakultet, Beograd), […]

Govor Lilijane Čičkarić na dodeli nagrade “Anđelka Milić” 2017

Ova nagrada nam šalje poruku da je mnogo toga do danas već učinjeno, ali još je, možda značajnije, što nas ona obavezuje na učinimo još dosta toga važnog za feministički pokret. Ne smemo da izneverimo nasledje koje je ostavila prof. Anđelka Milić, jer to je zdrava osnova na kojoj dalje možemo da gradimo kontekstualizovan feministički […]

Slobodanka Peković – “Ovakva nagrada je javni označitelj”

Ovakva nagrada je javni označitelj da postoji napor, želja, potreba da se promene društveni i kanonski stereotipi i da se progovori o skrajnutim  vrednostima,  da se u istorijsko sećanje smeste potisnute ili zaboravljene vrednosti i da se društvene, kulturne ili umetnićke pojave, pravci, ličnosti prihvataju bez rodnih i inih konstrukata.