Workshop – FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE

 

images

Институт друштвених наука у сарадњи са Секцијом за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета Српског социолошког друштва организује

у суботу 25. новембра 2017. године у 9 сати радионицу под називом:

FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE.

Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ) је у сарадњи са угледним часописом Социологија покренула иницијтиву за објављивање тематског броја (1/2018) под називом: Feminism, Knowledge Production and Sociol Chonge: Critical Perspectives from the Semiperiphery of Europe. Прихваћено је 30 апстраката.

Основна идеја радионице је да омогући размену идеја и комуникацију ауторима/кама који су послали апстракте, као и јачање епистемичке заједнице која се бави феминистичким истраживањима. После радионице, пријављени радови пролазе blind peer review процес, да би били прихваћени за штампу. Радионица ће обухватити ауторе/ке из више земаља, укључујући и земље изван региона и биће одржана на енглеском језику.

Између осталог, разматраће се следећа питања:

Теоријске и методолошке иновације научника/ца феминистичке оријентације

– Социјални проблеми на полупериферији Европе и ангажман феминисткиња

– Интеграција феминистичког знања у mainstream друштвених наука

– Стварање платформе за развој сарадње у оквиру регионалне мреже наудница.

Сви заинтересовани су добродошли да учествују у раду радионице.

 

Comments

comments

Bookmark the permalink.

Leave a Reply