Predavanje dr Žarke Svirčev – FEMINISTIČKA (RE)INTERPRETACIJA SRPSKE AVANGARDNE KNJIŽEVNOSTI – ponedeljak 3. februar 2020. u 18:00 sati u maloj sali Kolarčeve zadužbine

FEMINISTIČKA (RE)INTERPRETACIJA SRPSKE AVANGARDNE KNJIŽEVNOSTI

predavanje u okviru ciklusa

Feminizam u Srbiji danas – teorija, istrazivanja, stvaralastvo.

Sažetak

 Reinterpretacija avangardne književnosti sa femininičkih pozicija podrazumeva uspostavljanje komunikacije sa ženskim autorskim krugom koji je delovao neposredno nakon Prvog svetskog rata i tokom dvadesetih godina prošlog veka. Sa jedne strane, to znači poetičko preispitivanje danas marginalizovanih opusa autoriki ili njihovih pojedinih segmenata sa ciljem njihove kontekstualizacije u avangardne tokove, kao i rekonstrukciju mreže mikroinstitucija delovanja autorki, koje su stvaralačko i aktivističko utemeljenje nalazile u feminističkom pokretu. Sa druge strane, feministička (re)interpretacija avangarde kritički preispituje i književnoteorijski i književnoistorijski narativ o avangardi kao isključivo maskulinom pokretu, te njegove reperkusije po dominantno  znanje, a sve sa ciljem preoblikovanja i sveobuhvatnije reprezentacije književne prošlosti.

dr Žarka Svirčev  je osnovne i master studije završila na Odseku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorirala je na Filološkom fakultetu Beogradskog Univerziteta. Naučna je saradnica u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Objavila je knjige: “Ah, taj identitet!” – Dekonstrukcija rodnih stereotipa u stvaralaštvu Dubravke Ugrešić (2010), Vinaverova književna republika (2017), Avangardistkinje. Ogledi o srpskoj (ženskoj) avangardnoj književnosti (2018) i Portret prethodnice: Draga Dejanović (2018).

 

Comments

comments

Leave a Reply