Prof. dr Violeta Šiljak i dr Ivana Parčina – Predavanje o učešću žena na olimpijskim igrama !

 ŽENE I OLIMPIJSKI POKRET – IGRE

Olimpijske igre su najveći planetarni sportski događaj, na kome žene nisu imale pravo učešća u pojedinim vremenskim periodima. Problematika učešća žena na Olimpijskim igrama se može posmatrati sa više aspekata: takmičarskog, trenerskog, novinarskog, administrativnog, organizacionog i drugih. Istorija je pokazala da je evolucija učešća žena u Olimpijskom pokretu tokom godina u porastu, počevši od prvog zvaničnog njihovog učešća 1900. godine, a naročito u zadnjih trideset godina. Takmičeći se u većini sportova na Olimpijskim igrama, žene su srušile gotovo sve barijere među polovima i zauzele značajno mesto u sportu. U skladu sa ulogom MOK-a, da podstiče jačanje uloge žene u sportu na svim nivoima i u svim strukturama, između ostalog, postale su i njegove aktivne članice.

 dr Vileta Šiljak je od 2013. godine zaposlena na Fakultetu za menadžment u sportu Alfa univerziteta. Bila je članica Komisije za obrazovnu oblast „Fizičko i zdravstveno vaspitanje“ koju je obrazovalo Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije. U saradnji sa Kineskom Ambasadom je organizovala izložbu pod nazivom „Peking u pripremi za Olimpijske igre 2008. godine“; u saradnji sa Ambasadom Republike Grčke projekat „Mini olimpiske igre“. Prof. dr Šiljak je publikovala preko 100 stručnih i naučnih radova. Članica je Međunarodne federacije za fizičko obrazovanje, potpredsednica evropske sekcije za istoriju i fizičko obrazovanje, zatim Međunarodnog udruženja za istoriju fizičkog vaspitanja i sporta i Balkanskog udruženja za istoriju fizičke kulture.

dr Ivana Parčina je doktorirala 2014. godine na Fakultetu za menadžment u sportu Alfa univerziteta. Radila je i kao generalna sekretarka Streličarskog saveza Srbije. Od novembra 2010. godine radila je na Fakultetu za menadžment u sportu Alfa Univerziteta, prvo kao asistentkinja u nastavi a zatim i kao docentkinja. Od oktobra 2017. godine zaposlena je na Fakultetu za sport Univerziteta Union – NikolaTesla. Autor je preko 50 radova saopštenih na nacionalnim ili međunarodnim skupovima i objavljenih u nacionalnim ili međunarodnim časopisima.

Comments

comments

Leave a Reply