Poziv za predlaganje kandidata za nagradu “ANĐELKA MILIĆ” 2018 – Rok je 15. februar!

DSC_0279

koju dodeljuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM) OBRAZLOŽENJE  Nagrada “Anđelka Milić” je ustanovljena 2016. godine i ove godine se dodeljuje po treći put. Nagrada se dodeljuje za doprinos u prethodnoj godini (2017) ili izuzetno  za  dugogodišnji rad i doprinos u osnaživanju feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih i relevantnih istraživanja, kao i njihove kreativne upotrebe i primene u svim oblastima društvenog života u Srbiji. Osnovna namera osnivača je, s jedne strane, prepoznavanje vrednosti ovog znanja i feministički orijentisanih kreativnih poduhvata, te širenje poruke o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja i prevazilaženja mizoginije i rodnih… Više

Mapiranje mizoginije u 21. veku: diskursi i prakse ! – ROK ZA SLANJE APSTRAKATA JE 30. APRIL !

maxresdefault

SEFEM priprema treći tom zbornika pod nazivom MAPIRANJE MIZOGINIJE U 21. VEKU: DISKURSI I PRAKSE – (urednice: Marina Hjuson i Lilijana Čičkarić) Zbornik predstavlja treći tom u seriji “Mapiranje mizoginije” i deo je projekta koji je započeo 1998. godine i trajao do 2004. je okupio preko šezdeset autorki i autora iz različitih disciplina i rezltirao u dva obimna zbornika, koja su objavljena 2000. i 2004. godine. Projekat je nastao kao rezultat otpora “Miloševićevom režimu” i imao je za cilj da mobiliše intelektualnu energiju na feminističkoj i profeminističkoj sceni u Srbiji, pa i u regionu (u drugom tomu). On je odigrao veliku… Više