Izveštaj o radu SEFEM-a za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu

cover photo youtube

Beograd 22/01/2018 Izveštaj o radu SEFEM-a za 2017. godinu Napomena: Da bismo bili efikasni i da ne bismo trošili vreme na formalizam, ovaj Izveštaj je napisan kao kratka skica, a sve dodatne informacije možete da nadjete na našem vebsajtu sefem.org, i pozivamo vas da to učinite. Pravni i administrativni satus SEFEM-a je 2017. godine definisan njegovim priključivanjem Udruženju sociologa Srbije i Crne Gore, kao njegove sekcije koja radi na regionalnom nivou. Pri tom je zadržano i članstvo u Srpskom sociološkom društvu. Otvoren je račun (podračun) SEFEM-a, što je omogućilo i dobijanje prve donacije za organizovanje radionice i objavljivanje tematskog broja… Više