SOCIOLOGIJA – Special Thematic Issue: Feminism, Knowledge Production and Social Change: Critical Perspectives from the Semiperiphery of Europe (2018/1)

cover

  Guest editor of this issue is Marina Blagojević Hughson Papers can be written in B/H/S or English language. Instructions for the authors can be found on: http://www.sociologija.org/books/guidelines.php?lng=english Outline:  Feminism and women’s movements in Eastern and Southeastern Europe continuously generate high level interests in transnational gender study communities. However, the links between sociology, social research and feminism in societies in question are consistently weak, and feminist knowledge is only marginally connected to mainstream sociology as an academic discipline. Further on, theoretical advancements in sociology, social theory and feminist theory develop mostly independently and without a dialogue. In countries “in transition” feminism has… Više

Projekat SeFem-a – PRIZNANJE ZA ZNANJE

Pic ZL

Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Sociološkog društva Srbije, u saradnji sa Sociološkim udruženjem Srbije i Crne Gore i Grupom za rodne strudije i istraživanja  Instituta društvenih nauka, pokreće istraživački projekat o društvenom i profesionalnom položaju naučnica u Srbiji. Osnovna pretpostavka od koje se polazi je da su naučnice, kao i žene u drugim profesijama, izložene rodnoj diskriminaciji, da su njihovi doprinosi nedovoljno i neadekvatno vrednovani, da nemaju razvijene mreže podrške, te da problemima sa kojima se suočavaju pristupaju na neosvešćen način, podrazumevajući da se radi o njihovim individualnim problemima, a ne o sistematskoj patrijarhalnoj matrici, koja je… Više