Ana Jakšić – Žene u Srbiji dominiraju na fakultetu, a gube na tržištu rada (Vice)

istrazivanje

Muškarci se češće oslanjaju na neformalne kanale poput pomoći nastavnog osoblja završenog fakulteta i političkih partija. Upis fakulteta predstavlja najveći stres za maturanta – sve dok ne shvati da ga pravi stres tek čeka – nalaženje posla nakon završenih studija. A kada se traži posao, isplivavaju rodne razlike. Zahvaljujući istraživanju o nalaženju posla nakon studija, dobili smo uvid u ozbiljnost problema rodne neravnopravnosti na tržištu rada u Srbiji i okolnim zemljama. Rod, kao i stepen stručne spreme, ima veliki uticaj na šanse prilikom traženja prvog “ozbiljnog” posla. CONGRAD Tempus projekat je istraživanje sprovedeno o diplomiranim studentima sa idejom povećanja kvaliteta… Više

Izveštaj o radu SEFEM-a za 2015. godinu

cover photo youtube

Beograd, 18. januar, 2016. U 2015. godini  uradjeno je sledeće: Napravljen je logo SEFEM-a (autor – Jovan Nestorović). Napravljen je vebsajt SEFEM-a, i uspostavljen FB profil. Organizovan je niz predavanja jednom mesečno (organizatorka je bila koordinatorka SEFEM-a Maja Krek). Predavanja su snimana i postavljena na vebsajt, a o njima je redovno obaveštavano preko FB. Neka od predavanja su imala izuzetan odjek. Lista SEFEM-a je korišćena i kao sredstavo pozivanja autorki i autora za Zbornik rodnih studija (urednice Nada Sekulic i Marija Radoman). Artikulisana je ideja o uspostavljanju nagrade “Andjelka Milić” i napravljen je Pravilnik. U drugoj polovini godine  veća pažnje… Više