Rok za slanje sažetaka za III tom zbornika – Mizoginija u Srbiji u 21. veku: diskursi i prakse – PRODUZEN DO 30. JUNA 2017. godine

Vazno je da  se fenomenu mizoginije pristupi kao ambivalenciji prema zenama, a ne jednostavno mrznji, diskriminaciji i isključivanju, , čime bi ovaj zbornik doprineo i dubljem teorijskom razumevanju problema. Molim vas da se u teorijskom razumevanju ove ambivalencije oslonite na moje uvodne tekstove u Drugom tomu. Takodje, veoma bi bilo dobro da u pisanju svojih priloga napravite vezu sa radovima koji su bili objavljeni u prvom i drugom tomu Mizoginije.Prva dva zbornika se mogu pročitati na sledećim linkovima:

Marina Blagojević Hjuson (prir.) Mapiranje mizoginije , tom I

http://Marina Blagojević Hjuson (prir.) Mapiranje mizoginije, tom II